TFK Installatie Service is Kiwa gecertificeerd

TFK Installatie service is een erkend en gecertificeerd installatiebedrijf. Net als u, hechten we veel waarde aan veiligheid en kwaliteit.

VERKLARING VAN KIWA

Deze kwaliteitsverklaring is op basis van BRL K25000,Werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties in verband
met preventie vrijkomen koolmonoxide,versie 1.2 d.d.08-02-2022,geregistreerd onder nr: CS-1003 bij TLoKB,
afgegeven door Kiwa volgens het hiervoor van toepassing zijnde Kiwa Reglement voor Certificatie.

Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door TFK Installatie Service B.V. verrichte
werkzaamheden in het kader van ‘Werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties in verband met preventie
koolmonoxide’ zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen in de BRL voor bovengenoemde deelgebieden.
Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van gecertificeerde bedrijven en organisaties” op de website van
Kiwa.